ดัชนี ราคาวัสดุ ก่อสร้าง 2553 PDF พิมพ์ อีเมล

ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างเป็นปัจจัยสำคัญโดยตรงที่มีผลกระทบต่อราคาค่าก่อสร้าง ดังนั้น การได้ทราบถึงราคาวัสดุก่อสร้างในเบื้องต้นย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเพื่อวางแผนด้านการเงินแก่ผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี

สำหรับข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างได้อ้างอิงจาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลางเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2553 มีรายละเอียดดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2553

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

1.

2.

3.

4.

5.

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

บรรจุถุง 50 กก. ตราช้าง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

บรรจุถุง 50 กก. ตราพญานาคเขียว

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

บรรจุถุง 50 กก. ตราทีพีไอ สีแดง

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

บรรจุถุง 50 กก. ตราภูเขา

ปูนซีเมนต์ผสม

บรรจุถุง 50 กก. ตราเสือ

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

2730.00

2194.00

2694.00

2194.00

2340.00

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ปูนซีเมนต์ผสม

บรรจุถุง 50 กก. ตรางูเห่า

ปูนซีเมนต์ผสม

บรรจุถุง 50 กก. ตราดอกบัว

ปูนซีเมนต์ผสม

บรรจุถุง 50 กก. ตราทีพีไอ สีเขียว

หมวดวัสดุก่อ

คอนกรึตบล็อก คอนกรีตบล็อกก่อผนัง

ชนิดธรรมดา ขนาด 19*39*7 ซม.

ชนิดกันฝน ขนาด 19*39*9 ซม.

ชนิดช่องลม ขนาด 19*19*9 ซม.

ตราดี เอ (DA-22) 9.00

ชนิดกันฝนลิ้นเดี่ยว ขนาด 19*19*20 ซม.

ตรา ดี เอ (DA-101)

ชนิดกันฝนลิ้นคู่ ขนาด 39*9*9 ซม.

ตรา ดี เอ (DA-109)

ชนิดกันฝนกระจก ขนาด 19*19*9 ซม.

ตรา ดี เอ (DA-302)

ตัน

ตัน

ตัน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

1858.00

1858.00

2358.00

4.50

10.00

9.00

17.00

18.00

47.00

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

8

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

คอนกรีตบล๊อกก่อผนังมวลเบา

ขนาด 20*60*7.5 ซม.

ตราซุปเปอร์บล็อก

ขนาด20*60*10.0 ซม.

ตราซุปเปอร์บล็อก

ขนาด 20*60*7.5 ซม. ตราคิวคอน

ขนาด 20*60*10.0 ซม. ตราคิวคอน

ขนาด20*60*12.5 ซม. ตราคิวคอน

ขนาด20*60*15.0 ซม. ตราคิวคอน

ขนาด20*60*20.0 ซม. ตราคิวคอน

ขนาด30*60*80.0 ซม.

ตราซุปเปอร์บล็อก

ขนาด 30*60*9.0 ซม.

ตราซุปเปอร์บล็อก

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม

ตร.ม.

136.50

182.00

195.00

260.00

325.00

390.00

520.00

145.60

163.80

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

17

18

19

20

21.

22.

23.

ทับหลังสำเร็จรูปคอนกรีตมวลเบา

ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม.

ยาว 1.20 ม. ตราคิวคอน

ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม.

ยาว 1.80 ม.

ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม.

ยาว 2.40 ม. ตราคิวคอน

ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม.

ยาว 3.00 ม. ตราคิวคอน

ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม.

ยาว 3.60ม. ตราคิวคอน

คอนกรีตบล็อกปูพื้น

คอนกรีตบล็อกปูพื้นภายในหรือทางเท้า

รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค

รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ก้อน

ก้อน

288.00

432.00

576.00

720.00

864.00

5.00

7.00

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเหลือง ตราซีแพค

รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค

รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีเทา ตราซีแพค

รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีแดง ตราซีแพค

รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค

รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค

รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค

รูปรวงผึ้ง หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค

รูปรวงผึ้ง หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค

รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค

รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค

รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

7.00

7.00

10.00

12.00

8.00

10.00

10.00

9.00

11.00

10.00

12.00

12.00

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค

รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค

รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค

รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค

รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค

รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค

รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค

รูปคฑา หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค

รูปคฑา หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค

รูปคฑา หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค

รูปคฑา หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค

รูปคฑา หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค

รูปศิลา 6 เหลี่ยม หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

12.00

25.00

3.25

3.59

3.59

3.59

6.34

6.00

7.00

7.00

7.00

14.00

6.00

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค

รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค

รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค

รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค

ขอบคันหินคอนกรีต

ทรงมน ขนาด 15*30*100 ซม. สีเทา ตราซีแพค

อิฐมอญ

ขนาด7*16*3.5 ซม.

อิฐโปร่ง

ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7*16*3 ซม.

อิฐหนา

ขนาด 10.5*22*6.5 ซม. ตรา บ.ป.ก.

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

ก้อน

7.00

7.00

6.00

12.00

164.00

0.72

0.74

7.70

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

1

2

3

4.

5.

6.

7.

หมวดวัสดุชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ

ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 ม.

ขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม.

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

130.00

195.00

270.00

337.50

405.00

138.84

216.06

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม.

ขนาด 15 ซม. ยาว 5.00 ม.

ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม.

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวที

ขนาดน้ำหนัก 36 กก. ยาว 2.00 ม.

ขนาดน้ำหนัก 54 กก. ยาว 3.00 ม.

ขนาดน้ำหนัก 72 กก. ยาว 4.00 ม.

ขนาดน้ำหนัก 90 กก. ยาว 5.00 ม.

ขนาดน้ำหนัก 108 กก. ยาว 6.00 ม.

เสารั้วคอนกรีต

แบบตีนข้าง ขนาด 4*4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.

แบบตีนข้าง ขนาด 4*4 นิ้ว ยาว 3.00 ม.

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

288.60

368.16

489.06

76.14

114.21

166.86

213.03

287.55

350.00

420.00

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

เสาตอม่อคอนกรีต

เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 10*10 ซม. ยาว 1.00 ม.

เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 10*10 ซม. ยาว 2.00 ม.

เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 10*10 ซม. ยาว 3.00 ม..

เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 12.5*12.5 ซม. ยาว 1.00 ม.

เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 12.5*12.5 ซม. ยาว 2.00 ม.

เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 12.5*12.5 ซม. ยาว 3.00 ม.

พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลาง

ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15 ซม.

ลวด 4 เส้น ศก.3/8 นิ้ว ตราซีแพค

ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15ซม.

ลวด 5 เส้น ศก.3/8 นิ้ว ตราซีแพค

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ตร.ม.

ตร.ม.

125.00

250.00

375.00

172.50

345.00

517.50

381.50

392.00

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 20 ซม.

ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค

ขนาดกว้าง1.20 ม. หนา 25 ซม.

ลวด 5 เส้น ศก 3/8 นิ้ว ตราซีแพค

ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม.

ลวด 4 เส้น ศก 3/8 นิ้ว ตราซีแพค

ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม.

ลวด 5 เส้น ศก 3/8 นิ้ว ตราซีแพค

คานคอนกรีตอัดแรง รูปตัวที

ขนาดยาว 2.95 เมตร ลวด 4 เส้น

ศก. 4 มม. ตราซีแพค

ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 4 เส้น

ศก. 4 มม. ตราซีแพค

ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 5 เส้น

ศก. 4 มม. ตราซีแพค

ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 4 เส้น

ศก. 4 มม. ตราซีแพค

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ตร.ม.

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

434.00

441.00

507.50

514.50

175.50

178.20

183.60

207.90

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 5 เส้น

ศก. 4 มม. ตราซีแพค

ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 4 เส้น

ศก. 5 มม. ตราซีแพค

ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 5 เส้น

ศก. 4 มม. ตราซีแพค

ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 4 เส้น

ศก. 5 มม. ตราซีแพค

ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 5 เส้น

ศก. 5 มม. ตราซีแพค

ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 5 เส้น

ศก. 4 มม. ตราซีแพค

ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 4 เส้น

ศก. 5 มม. ตราซีแพค

ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 5 เส้น

ศก. 5 มม. ตราซีแพค

ขนาดยาว 4.50 เมตร ลวด 5 เส้น

ศก. 5 มม. ตราซีแพค

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

214.20

223.20

241.20

252.00

280.80

244.80

255.60

284.40

319.50

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

43.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ขนาดยาว 5.00 เมตร ลวด 5 เส้น

ศก. 5 มม. ตราซีแพค

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ

เหล็กเสริมคอนกรีต , เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.20-2527)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.

ยาว10เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.

ยาว 10 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.

ยาว 10 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

ยาว 10 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มม.

ยาว 10 เมตร

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.

ยาว 10 เมตร

ท่อน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

355.50

21000.00

20200.00

19620.00

19460.00

19460.00

19460.00

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30( มอก. 24-2536)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.

ยาว 10 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.

ยาว 10 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.

ยาว 10 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.

ยาว 10 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม.

ยาว 10 เมตร

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.24-2536)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.

ยาว 10 เมตร

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

19320.00

19120.00

19120.00

19120.00

19120.00

19440.00

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.

ยาว 10 เมตร

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.

ยาว 10 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.

ยาว 10 เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 มม.

ยาว 10 เมตร

ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กฉาก

ขนาด 40*40*4 มม. ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 14.5 กก.

ขนาด 50*50*4 มม. ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 18.4 กก.

ขนาด 50*50*6 มม. ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 26.8 กก.

ตัน

ตัน

ตัน

ตัน

กก.

ท่อน

ท่อน

ท่อน

19240.00

19240.00

19240.00

19240.00

27.30

313.50

398.00

577.75

ลำดับ

รายการ

หน่วย

ราคาต่อหน่วย

(บาท)

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

ขนาด 65*65*6 มม. ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 35.5 กก.

ขนาด 75*75*6 มม. ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 41.1 กก.

ขนาด 100*100*10 มม. ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 89.2 กก.

เหล็กรางน้ำ

ขนาด 75*40*40*5 มม. ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน

ขนาด 100*50*50*5 มม. ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน

เหล็กรางพับ

ขนาด 40*36*1.0 มม. ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 8.8 กก./ท่อน

ขนาด 80*40*2.0 มม. ยาว 6 เมตร

น้ำหนัก 14.0 กก/ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

ท่อน

771.00

901.75

1969.75

908.25

1242.25

212.00

343.00

 
 

ส่งข่าวสาร