วัสดุมาตรฐาน โรงงาน โกดัง PDF พิมพ์ อีเมล
โรงงาน - โรงงานขนาดเล็ก


รายละเอียดชนิด ประเภทและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง1. งานโครงสร้าง


- คอนกรีตที่ใช้รับกำลังอัดไม่น้อยกว่า 280 กก. / ตร.ม. ที่อายุ 28 วัน (หรือตามที่วิศวกรกำหนด)

- ขนาดเสา,คาน,และเหล็กเสริมตามมาตรฐาน ที่วิศวกรกำหนด

- พื้นชั้น 1 ตอกเสาเข็มแบบGrid รับน้ำหนักพื้น ตัน/ตรม . ขนาดและจำนวนตามวิศวกรกำหนด


2. งานหลังคา

- โครงสร้างเหล็กใช้เหล็กรูปพรรณ ขนาดตามวิศวกรกำหนด

- วัสดุมุงหลังคาโกดังใช้ Matel Sheet หนา 0.47 mm หรือเทียบเท่า

- แผ่นสะท้อนความร้อนใช้ของตราช้าง หรือคุณภาพเทียบเท่า


3. งานวัสดุปูพื้น

- พื้นผิวขัดมันด้วยเครื่อง

- พื้นห้องน้ำ ปูกระเบื้องราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท

 

4. งานผนัง

- ผนังคอนกรีตมวลเบาน้ำหนัก 70 KG/ m2 ผิวเรียบตกแต่งรอยต่อ ทาสี TOA

- กระเบื้องบุผนังห้องน้ำ ราคาไม่เกินตารางเมตรละ 200 บาท

 

5. งานฝ้าเพดาน

- ฝ้าเพดานส่วน สำนักงาน ฉาบปเรียบ

 

6. งานประตู,หน้าต่าง

- ประตู-หน้าต่าง วงกบ บาน ใช้อลูมิเนียมสีอลูซิ่ง กระจกใสหนา 6 mm

 

7. งานบันได,ราวกันตก

- ราวบันได,ราวกันตกเหล็กกล่องทาสีทั้งหมด ด้านบน PVC เรียบ ราคาไม่เกินเมตรละ 1,500 บาท

 

8. งานสุขภัณฑ์

- โถส้วมชักโครก ราคาไม่เกิน 3,000 บาท/ ชุด

- โถปัสาวะชาย ราคาไม่เกิน 2,500 บาท/ ชุด

- อ่างล้างหน้าแบบแขวน ราคาไม่เกิน 2,500 บาท/ชุด

- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดติดผนัง ราคาไม่เกิน 500 บาท/ชิ้น

- สายฉีดชำระ ราคาไม่เกิน 500 บาท/ชุด

 

9. งานทาสี

- สีทาผนังภายนอก-ภายใน ทั้งหมด ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA Shield 1

- สีทาเหล็ก สีย้อมไม้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ TOA

 

10. งานไฟฟ้า

- สายไฟฟ้าใช้ตามท้องตลาด บางกอกเคเบิ้ล หรือคุณภาพเทียบเท่า

- อุปกรณ์ทั้งหมดใช้ของ PANASONIC หรือคุณภาพเทียบเท่ากำหนดรุ่นภายหลัง

- งานสายไฟทั้งหมดให้เดินร้อยภายในท่อ

 

11. งานสุขาภิบาล

- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวนและขนาดตามวิศวกรกำหนด

- ท่อเมนน้ำใช้ภายในอาคารให้ใช้ PVC.FOR DRINKING WATER CLASS 13.5

- ท่อเมนน้ำย่อยเข้าสุขภัณฑ์ให้ใช้ PVC.FOR DRINKING WATER CLASS 13.5

- ท่อระบายน้ำทิ้ง, ท่อระบายน้ำโสโครกให้ใช้ PVC. CLASS 8.5 ขนาดตามที่ระบุในแบบ

ท่อ PVC.ใช้ของท่อน้ำไทย หรือเทียบเท่า
 

 
 

ส่งข่าวสาร