ผลงานของเรา

บริษัท มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด รับออกแบบ เขียนแบบ และรับเหมาก่อสร้าง อาคารโรงงาน โกดัง 

และอาคารสำเร็จรูปแบบ น๊อคดาวน์ โกดัง พระราม 2 PDF พิมพ์ อีเมล
ผลงานของเรา - ผลงานก่อสร้างโรงงาน

งานโกดัง พระราม 2 อาคารสำเร็จรูป


alt


alt


alt

 
อาคารสำเร็จรูป บ้านฉาง 15 x 24 m PDF พิมพ์ อีเมล
ผลงานของเรา - ผลงานก่อสร้างโรงงาน

งานก่อสร้างโกดัง สำเร็จรูป

เจ้าของโครงการ  PKK siam

ผู้รับเหมา บจก มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด

วิศวกรออกแบบโครงสร้าง เฉลิม  ทองสุข

วิศวกร ควบคุมงาน  เฉลิม  ทองสุข

พื้นที่ใช้สอย  360 ตารางเมตร

มูลค่าก่อสร้าง   8 แสนบาท ( เฉพาะส่วนอาคารด้านบน  เสา ผนัง หลังคา )

ระยะเวลาก่อสร้าง  1  เดือน
alt

 
งานก่อสร้างโรงงาน บางพูน PDF พิมพ์ อีเมล
ผลงานของเรา - ผลงานก่อสร้างโรงงาน

งานก่อสร้างโรงงาน  CNC

เจ้าของโครงการ  คุณ มงคล

ผู้รับเหมา บจก มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด

วิศวกรออกแบบโครงสร้าง  จักรธรรม โสภาวรรณ

วิศวกร ควบคุมงาน  เอ้ ชัชสัสส์ / เฉลิม  ทองสุข

พื้นที่ใช้สอย  500 ตารางเมตร

มูลค่าก่อสร้าง   4.2 ล้านบาท

ระยะเวลาก่อสร้าง  6  เดือน

 

 
งานก่อสร้างตลาดชุมชน อยุทธยา PDF พิมพ์ อีเมล
ผลงานของเรา - ผลงานก่อสร้างโรงงาน

 

งานก่อสร้างตลาดชุมชน  อยุทธยา

เจ้าของโครงการ  อบต . บางประหัน

ผู้รับเหมา บจก มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด

วิศวกรออกแบบโครงสร้าง  จักรธรรม โสภาวรรณ

วิศวกร ควบคุมงาน  พชร  / เฉลิม  ทองสุข

พื้นที่ใช้สอย  225  ตารางเมตร

มูลค่าก่อสร้าง   1.25  ล้านบาท

ระยะเวลาก่อสร้าง  2  เดือน

 

 
งานก่อสร้างโรงงาน ปั๊มเหล็ก ขึ้นรูปเหล็ก เทพารักษ์ PDF พิมพ์ อีเมล
ผลงานของเรา - ผลงานก่อสร้างโรงงาน

 

งานก่อสร้างโรงงาน ปั๊มเหล็ก  ขึ้นรูปเหล็ก เทพารักษ์

เจ้าของโครงการ  ราเว็นเมทัล จำกัด

ผู้รับเหมา บจก มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด

วิศวกรออกแบบโครงสร้าง  จักรธรรม โสภาวรรณ

วิศวกร ควบคุมงาน  จักรธรรม โสภาวรรณ  / เฉลิม  ทองสุข

พื้นที่ใช้สอย  1,000 ตารางเมตร และ ถนน รั้ว สาธารณาณูปโภคอื่น

มูลค่าก่อสร้าง   9.5 ล้านบาท

ระยะเวลาก่อสร้าง  5  เดือน

 

 
งานก่อสร้างโรงงาน บางกระดี่ พระราม 2 PDF พิมพ์ อีเมล
ผลงานของเรา - ผลงานก่อสร้างโรงงาน
งานก่อสร้างโรงงาน ปั๊มเหล็ก  บางกระดี่

เจ้าของโครงการ ภูษิต

ผู้รับเหมา บจก มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด

วิศวกรออกแบบโครงสร้าง  จักรธรรม โสภาวรรณ

วิศวกร ควบคุมงาน  จักรธรรม โสภาวรรณ  / เฉลิม  ทองสุข

พื้นที่ก่อสร้าง  1,250 ตารางเมตร

มูลค่าก่อสร้าง  12 ล้าน

ระยะเวลาก่อสร้าง  7  เดือน

 

 
งานก่อสร้างโรงงาน ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง PDF พิมพ์ อีเมล
ผลงานของเรา - ผลงานก่อสร้างโรงงาน


งานก่อสร้างโรงงาน ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เจ้าของโครงการ preform line

ผู้รับเหมา บจก มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด

วิศวกรออกแบบโครงสร้าง  จักรธรรม โสภาวรรณ

วิศวกร ควบคุมงาน  จักรธรรม โสภาวรรณ  / เฉลิม  ทองสุข

พื้นที่ใช้สอย  400 ตารางเมตร

มุลค่าก่อสร้าง 4.2 ล้านบาท

ระยะเวลาก่อสร้าง  4 เดือน

 
งานก่อสร้างอาคาร ฟาร์มน้ำจืด เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP PDF พิมพ์ อีเมล
ผลงานของเรา - ผลงานก่อสร้างโรงงาน

เจ้าของโครงการ  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน

ผู้ว่าจ้าง บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด  ( ในเครือ CP )

ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด

โครงการ ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำ ฟาร์มน้ำจืด หาดเจ้าสำราญ

ผู้จัดการโครงการ เฉลิม ทองสุข

วิศวกรโครงการ จักรธรรม์  โสภาวรรณ

วิศวกรภาคสนาม สุทธิพงษ์ มาตจรุง / กฤษณะ  สง่าสิน

ระยะเวลาก่อสร้าง  7 เดือน

สถานที่ก่อสร้าง หาดเจ้าสำราญ อ เมือง เพชรบุรี

มูลค่างาน 18 ล้าน

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงาน ในนิคม โรจนะ PDF พิมพ์ อีเมล
ผลงานของเรา - ผลงานก่อสร้างโรงงาน

สำนักงานระยอง

วิศวกร พชร ธีรพันธ์

งบประมาณ 4.8 ล้านบาท

ระยะเวลาก่อสร้าง 8 เดือน

 

 

 

 

 

 

 
โรงงานเก็บปุ๋ยระยอง นิคมโรจนะ PDF พิมพ์ อีเมล
ผลงานของเรา - ผลงานก่อสร้างโรงงาน

ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีสุข เรียลเอสเตท จำกัด

ผู้จัดการโครงการ เฉลิม ทองสุข

วิศวกร ควบคุมงาน  พชร ธีรพันธ์

ระยะเวลาก่อสร้าง 12 เดือน

สถานที่ก่อสร้าง  นิคมโรจนะ ระยอง

งบประมาณ 24.5 ล้าน

ระยะเวลาก่อสร้าง 12 เดือน

 

 

 

 

 

 

 


 

ส่งข่าวสาร